Vývoj software

Specializujeme se poměrně na neobvyklou, ale mocnou kombinaci PHP, framework php-slim, php-cli, Frontend (JQuery, CSS, HTML) a Céčka

Obvyklý operační systém je Linux a Unix command line

Grafické aplikace pod OS X používáme Lazarus, ale naklofeme i něco pro Windows v Delphi

Pojďme si v Praze sednout na kávu anebo čaj. Popovídáme si o Vašem projektu, co pro Vás můžeme udělat.